USG jamy brzusznej – moduł 1

wątroba, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe