Lekcja 2 z 9

alkomarskość

W marskości wątroby obrazy ultrasonograficzne bywają dyskretne i mało charakterystyczne. Niestety nie istnieją żadne ultrasonograficzne objawy, które pozwalają z wystarczającą swoistością i czułością odróżnić marskość wywołaną nadużywaniem alkoholu od marskości o innej etiologii. W swojej praktyce diagnostycznej zauważyłem kilka cech obrazu wątroby uszkodzonej alkoholem, lecz rozpoznanie alkoholowej choroby wątroby zawsze wymaga korelacji obrazu z danymi klinicznymi i wywiadem.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że obrazy alkoholowej wątroby odpowiadają poszczególnym etapom alkoholowej choroby wątroby, które tworzą konkretne patofizjologiczne kontinuum. Wyróżniamy następujące etapy alkoholowej choroby wątroby:

  1. alkoholowe stłuszczenie wątroby – obrazy ultrasonograficzne na tym etapie są zazwyczaj nie do odróżnienia od niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby NAFLD (wywołanej zaburzeniami metabolicznymi). 90% osób nadużywających alkoholu ma cechy stłuszczenia w badaniu ultrasonograficznym. Podobnie jak NAFLD alkoholowe stłuszczenie może się cofać przy zachowaniu długotrwałej abstynencji.
  2. alkoholowe zapalenie wątroby – przewlekłe, toksyczne oddziaływanie etanolu na hepatocyty prowadzi do przejścia alkoholowego stłuszczenia w alkoholowe zapalenie wątroby. Nie istnieją obrazy ultrasonograficzne pozwalające ze 100% pewnością stwierdzić, że mamy właśnie do czynienia z tą sytuacją kliniczną. W swojej praktyce diagnostycznej zauważyłem kilka cech obrazu, które mogą nam sugerować takie rozpoznanie. Bardzo charakterystyczne jest powiększenie wątroby niewspółmierne do stopnia zaawansowania stłuszczenia! W NAFLD powiększenie narządu obserwujemy zazwyczaj na 3 poziomie zaawansowania (w stłuszczeniu nasilonym). W alkoholowym zapaleniu wątroby możemy mieć do czynienia z powiększeniem wątroby, jednocześnie obserwujące cechy łagodnego lub umiarkowanego stłuszczenia miąższu. Kolejną cechą alkoholowego zapalenia jest obecność bezechowego płynu w jamie otrzewnowej.
  3. alkoholowa marskość wątroby – obrazy są zazwyczaj nie do odróżnienia od marskości wywołanej innymi czynnikami.

Nim przejdziemy do omawiania konkretnych przypadków klinicznych chciałbym zaznaczyć, że termin alkomarskość jest określeniem potocznym, wymyślonym przez moją skromną osobę na potrzeby komunikacji dydaktycznej z innymi lekarzami i dla wygody określam nim wszystkie stadia kontinuum alkoholowego uszkodzenia wątroby. Nie zalecam używania tego terminu w opisach ultrasonograficznych!

Lekcja zawiera
0% Ukończono 0/3 kroków