Postępy
0% Ukończono

54 letni mężczyzna zgłosił się na SOR z powodu pogorszenia stanu ogólnego, bólu brzucha oraz nudności. Przed kilkoma dniami przerwał trwający kilka tygodni ciąg alkoholowy. W badaniu przedmiotowym zwraca uwagę powiększony obwód brzucha oraz dyskretne zażółcenie powłok i twardówek.

W badaniu USG widoczna jest powiększona wątroba, o niejednorodnej echostrukturze, wzmożonej echogeniczności oraz nierównomiernych zarysach. Zwraca uwagę obecność znacznej ilości bezechowego płynu w jamie otrzewnowej – widoczny jest między pętlami jelit, wokół wątroby oraz śledziony.

Żyła wrotna jest słabo widoczna, lecz udało się uchwycić nieprawidłowy przepływ w naczyniu – skierowany w przeciwnym kierunku, czyli od wątroby. Prawidłowo w żyle wrotnej krew płynie do wątroby. Taki odwrócony przepływ w żyle wrotnej jest charakterystyczny dla nasilonego, nieskompensowanego nadciśnienia wrotnego. Do innych cech nadciśnienia wrotnego u tego pacjenta należy znacznie powiększona śledziona – długość 165mm (norma do 120mm)

W badaniach laboratoryjnych stwierdzono typowe odchylenia od normy – małopłytkowość (90 tyś/ul), makrocytozę (MCV 98fl) oraz wydłużenie czasu protrombinowego (17,5s).

Rozpoznano alkoholowe zapalenie wątroby nałożone na alkoholową marskość tego narządu.

Chorego przyjęto na oddział hepatologii, w trakcie hospitalizacji wykonano kilkukrotną paracentezę uzyskując łącznie około 15l płynu!

Wątrobę opisałbym następująco:
„Wątroba powiększona, o niejednorodnej, zatartej echostrukturze, wzmożonej echogeniczności miąższu oraz nierównomiernych zarysach.
Pęcherzyk żółciowy obkurczony, drogi żółciowe w uwidocznionym zakresie nieposzerzone.
Żyła wrotna słabo widoczna, nieposzerzona, w uwidocznionym zakresie stwierdza się przepływ o odwróconym kierunku”.