Postępy
0% Ukończono

37 letni mężczyzna hospitalizowany z powodu niewydolności serca został skierowany na badanie USG jamy brzusznej z powodu znacznie podwyższonego poziomu transaminaz, małopłytkowości oraz niedokrwistości makrocytarnej (MCV 98fl)

Uwidoczniono nieco powiększoną wątrobę (wymiar AP prawego płata 114mm, skośny 154mm, nieco zaokrąglony dolny brzeg lewego płata), z cechami umiarkowanego stłuszczenia. Nie uwidoczniono cech nadciśnienia wrotnego- żyła wrotna jest granicznej szerokości (norma do 12mm), przepływ dowątrobowy, z prędkością 20-30cm/s.

Pęcherzyk żółciowy nie ma cech zapalenia, choć jego ściana jest zaznaczona. Do pogrubienia ściany pęcherzyka żółciowego może dochodzić także w stanach zapalnych toczących się w jego otoczeniu, w tym przypadku w wątrobie.

Przy pogłębieniu wywiadu i pytaniu wprost o nadużywanie alkoholu pacjent przyznał się do licznych epizodów nadużywania alkoholu, w szczególności w okresie poprzedzającym hospitalizację.

Powyższy obraz wraz z danymi klinicznymi pozwala rozpoznać w tym przypadku alkoholowe zapalenie wątroby.

Wątrobę opisałbym następująco:
Wątroba powiększona, o niejednorodnej, zatartej echostrukturze, wzmożonej echogeniczności miąższu, zarysy gładkie.
Pęcherzyk żółciowy o zaznaczonej ścianie, nieposzerzony, drogi żółciowe nieposzerzone.
Żyła wrotna granicznej szerokości, średnica do 12,4mm, przepływ prawidłowy, dowątrobowy, prędkość 20-30cm/s”