Postępy
0% Ukończono

Chora lat 52 z wywiadem nadużywania alkoholu zgłosiła się na SOR z powodu narastających zaburzeń pamięci oraz spowolnienia psychoruchowego. Wysnuto podejrzenie encefalopatii wątrobowej.

W badaniach laboratoryjnych zwracają uwagę typowe zmiany towarzyszące marskości – nieprawidłowe wyniki parametrów układu krzepnięcia (INR 1,41 PT 15,6s), małopłytkowość (PLT 64k/ul). W morfologii krwi obwodowej widoczna jest również makrocytoza (MCV 101,7fl) bez niedokrwistości – wywołana najprawdopodobniej niedoborem witaminy B12.

Badanie USG jamy brzusznej uwidoczniło wiele typowych cech marskości wątroby i nadciśnienia wrotnego. Wątroba jest powiększona, o niejednorodnej, zatartej echostrukturze. W okolicy wnęki widoczne są naczynia krążenia obocznego prowadzące krew z układu wrotnego do krążenia systemowego. W żyle wrotnej nie ma uchwytnego przepływu, we wnęce widzimy dominujący przepływ w tętnicy wątrobowej – taki stan nazywamy arterializacją przepływu we wnęce i jest to obraz typowy dla zaawansowanego nadciśnienia wrotnego.